Isala implementeert Ricoh’s Selfservice & Hospitality-oplossing nu ook op afdeling Radiologie

Efficiency en patiëntlogistiek sterk verbeterd dankzij selfservice-voorzieningen

20140819 Isala’s-Hertogenbosch / Zwolle, 19 augustus 2014 – Isala, het grootste topklinische ziekenhuis in Nederland, heeft Ricoh’s Selfservice & Hospitality oplossing geïmplementeerd om de patiëntlogistiek op de afdeling Radiologie te optimaliseren. Het ziekenhuis in Zwolle is hiermee het eerste  ziekenhuis in Nederland dat deze op selfservice gerichte werkwijze op de afdeling Radiologie implementeert in combinatie met Agfa. Isala maakte reeds voor haar centrale ontvangstconcept gebruik van Ricoh’s oplossing. De afdeling Radiologie is hieraan nu toegevoegd.

Isala heeft in augustus 2013 een nieuw, modern onderkomen in gebruik genomen, met een sterk toekomstgerichte benadering van zorgverlening. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was het optimaliseren van de ontvangst en aanmelding van patiënten voor hun afspraak. Isala koos dan ook voor de Selfservice & Hospitality oplossing van Ricoh, die in samenwerking met partner Logis.P, ontwikkeld is voor het verbeteren van de doorstroom van patiënten en verlaging van de kosten die gepaard gaan met patiëntregistratie- en logistiek. Een speerpunt hierbij vormen de aanmeldzuilen die patiënten in staat stellen om zichzelf bij binnenkomst in het ziekenhuis aan te melden. In combinatie met voorzieningen voor wachtrijmanagement, automatiseren en versnellen deze zuilen het proces van registratie en patiëntinformatie. Belangrijk hierbij is dat de patiënt onder andere direct bij binnenkomst geïnformeerd wordt over eventuele uitloop van de afspraak, maar ook over de locatie en het tijdstip.

Op basis van de goede ervaringen bij het centrale ontvangstconcept en met het oog op eenduidigheid voor de patiënt, besloot Isala de selfservice-voorzieningen uit te breiden naar de afdeling Radiologie. Omdat de afdeling Radiologie samenwerkt met veel andere specialismen binnen het ziekenhuis, patiënten zowel met als zonder afspraak binnenlopen en de onderzoeksroutes die patiënten binnen de afdeling doorlopen vaak complex zijn, vormde digitalisering van het volledige proces een uitdaging. Bijkomende complicerende factor was de recente update van het Radiologie Informatie Systeem, waarmee Isala alle patiëntafspraken inplant en onderzoeksapparatuur reserveert.

Met de uitbreiding is de afdeling Radiologie volledig geïntegreerd in het concept Centrale Patiëntenontvangst van Isala: patiënten melden zich bij de aanmeldzuil in de Centrale hal van het ziekenhuis. Na het printen van een afsprakenticket met barcode en locatie meldt de patiënt zich bij de decentrale aanmeldzuil op de juiste afdeling. Na het scannen van het afsprakenticket wordt de juiste wachtruimte en de wachttijd weergegeven. Bij radiologie worden dagelijks 500 tot 600 patiënten per dag geholpen, waarvan een groot deel nu niet meer naar een balie hoeft.
Annemieke van Dijk, projectmanager bij Isala: “De volledige integratie van Radiologie in het concept Centrale Patiënten Ontvangst ging bijna geruisloos. De Selfservice oplossing neemt veel handmatige administratieve handelingen over, waardoor we veel efficiënter en geïntegreerder kunnen werken. Ook kunnen we de patiënt nu veel beter bedienen.”

Wim Huurnink, adviseur digitalisering en medische beeldvorming bij Isala is ook zeer trots op deze oplossing. “Het is een proceswijziging en niet alleen een IT-oplossing. We hebben als het ware een deel van de kennis van de baliemedewerkster geautomatiseerd.”

Pieter Rahusen, Senior Marketing & Development Manager Healthcare bij Ricoh Nederland: “De Selfservice & Hospitality oplossing zorgt voor een betere doorstroom van patiënten. Er is geen sprake meer van wachttijd aan de balie en het systeem laat duidelijk zien waar de cliënt op welk tijdstip moet zijn. Daarnaast betekent dit een duidelijke efficiencyverbetering in processen, waardoor kosten kunnen worden verlaagd en medewerkers zich meer kunnen richten op hun kerntaken. Isala en het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch zijn de enige twee ziekenhuizen in Nederland die op de afdeling Radiologie werken met digitaal aanmelden via aanmeldzuilen. De oplossing bewijst juist op een uitdagende, complexe afdeling als Radiologie zijn meerwaarde.”

Meer informatie over Selfservice & Hospitality in het whitepaper dat Ricoh hierover publiceerde: http://inspiratie.ricoh.nl/zorg-whitepaper

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GGZ-instelling Dimence van start met Selfservice & Hospitality-oplossing van Ricoh

Geplaatst op digitalezorg.nl op 20 mei 2014.

Ggz-instelling Dimence maakt sinds kort gebruik van de Selfservice & Hospitality-oplossing van Ricoh en Logis.P. Met het plaatsen van digitale aanmeldzuilen gekoppeld aan Impulse, het eigen EPD (het elektronisch patiëntendossier) binnen de instelling, is het mogelijk voor cliënten om zich bij binnenkomst digitaal aan te melden en worden processen die voorheen analoog of handmatig waren ingericht vereenvoudigd. In twee van de zeven huidige locaties van Dimence in Almelo is een pilot onlangs succesvol afgerond. Cliënten en medewerkers van beide locaties hebben daardoor al ervaring opgedaan met centraal melden, alvorens de aanmeldzuilen meeverhuizen naar de nieuwbouwlocatie in het Westerdokgebied in Almelo, die in het voorjaar van 2015 in gebruik wordt genomen.

Met het nieuwe systeem worden de cliëntstromen op de verschillende locaties verbeterd en is het doel dat  cliënten profiteren van kortere wachttijden bij de balie. Bij binnenkomst meldt de cliënt zich met zijn identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil. Na aanmelding worden automatisch de volgende acties uitgevoerd:

 • Identificatie van de cliënt.
 • Controle van de geregistreerde cliëntgegevens.
 • Vaststelling en controle van de afspraak.
 • Automatische aanmelding van cliënten en betrokkenen voor de afspraak in het EPD (USER).
 • Verwijzing van de cliënt naar de juiste wachtruimte.
 • De behandelaar krijgt een melding dat de cliënt aanwezig is.

Dimence start met werken volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Voor de behandelaars in Almelo betekent dit bijvoorbeeld dat zij geen eigen spreekkamer meer hebben in de nieuwbouw. Op basis van beschikbaarheid kan de behandelaar een afspraak in een bepaalde ruimte inplannen. Dit maakt het voor cliënten extra van belang om naar de juiste wachtkamer te worden verwezen. De digitale aanmeldzuilen hebben dan ook een logistieke rol; de cliënten worden nadat ze zich hebben aangemeld automatisch verwezen naar de juiste wachtruimte waar de behandelaar de cliënt ophaalt voor de afspraak.

Frank van Gorp, projectleider en manager Dimence: “Uiteraard moesten onze medewerkers en cliënten wel even wennen aan De Selfservice & Hospitality oplossing. Een gastvrouw ving alle mensen op die vragen hadden over het aanmeldsysteem. Dit heeft erg geholpen bij de implementatie en zetten we zeker door in het nieuwe gebouw Westerdok. Een prettig effect is dat we door de checks op achtergrond de kwaliteit van onze administratieve processen fors kunnen verhogen. Daarnaast zijn we er trots op de eerste ggz-instelling in Nederland te zijn die werkt met aanmeldzuilen.”

Pieter Rahusen, Senior Marketing & Development Manager Healthcare bij Ricoh Nederland: “De Selfservice & Hospitality oplossing draagt over het algemeen sterk bij aan de tevredenheid van cliënten.  Er is geen sprake meer van wachttijd aan de balie, en het systeem laat duidelijk zien waar de cliënt op welk tijdstip moet zijn. Daarnaast betekent dit een efficiencyverbetering in processen, waardoor kosten verlaagd kunnen worden en medewerkers zich meer kunnen richten op hun kerntaken. Dimence is de eerste ggz-instelling in Nederland die gaat werken met deze oplossing. Selfservice & Hospitality heeft zijn nut de afgelopen jaren al ruimschoots bewezen bij verschillende ziekenhuizen in Nederland. Ik verwacht dan ook dat dat de implementatie een groot succes zal worden in de nieuwbouwlocatie van Dimence.”

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Selfservice & Hospitality: ook bij de gemeente een trend

Ook te lezen als persbericht op de Ricoh Website

Je zult er ongetwijfeld al veel over gehoord en gelezen hebben. Maar de trend rondom Selfservice & Hospitality is allesbehalve nieuw. Want hoe lang doe je, je bankzaken al niet online. Daar komt al jaren geen medewerker van een bank meer aan te pas. Ook online inchecken voor een vlucht, doe je al wat langer dan vandaag. Geen wonder dus dat selfservice binnen diverse andere sectoren ook aan terrein wint. Mijn voorspelling is dat onder meer de gemeentelijke instellingen de selfservice-switch gaan zullen maken. En waarom ook niet?

Ricoh verzorgt al langer diensten en producten rondom Selfservice & Hospitality. Vooral binnen de zorgsector zijn een aantal grote projecten opgeleverd. We werken met een speciale patiëntenzuil die ervoor zorgt dat patiënten zichzelf kunnen melden voor een afspraak en ‘just-in-time’ bij hun afspraak arriveren. Natuurlijk zorgen wij er ook voor dat administratief steeds meer zaken digitaal afgehandeld kunnen worden. En dit alles zorgt voor een snellere, prettige en efficiëntere dienstverlening tegen lagere kosten. Geen wonder dus dat organisaties uit andere sectoren dit eveneens zien zitten. En laat het nu zo zijn dat het proces van een patiënt aanmelden en informatie verrijken bij een arts of een burger bij de gemeente niet zoveel verschilt.

De gemeente Den Haag zet de eerste stap

Vooralsnog is de gemeente Den Haag dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten één van de eerste die de stap aandurft om Selfservice & Hospitality binnen haar organisatie een plek te bieden. Ruim drie maanden geleden is daarom een pilot gestart. Geïnspireerd door de Ricoh patiëntzuilen, besloot de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten van de gemeente Den Haag om ook Selfservice & Hospitality te gaan inzetten.De oplossing voor de gemeente moest speciaal worden toegespitst op het inleveren van bewijsdocumenten door burgers om een bijstandsuitkering te kunnen verkrijgen of behouden. De pilot is begin april succesvol afgerond. Een mooi resultaat. Want als vervolgstap zal Ricoh de gemeente verder ondersteunen met drie scanzuilen voor het inleveren van bewijsdocumenten. Ook zal het systeem uitgebreid worden voor de afdeling Schuldhulpverlening. Een goed begin om de zuil straks voor meerdere processen te gaan inrichten.

Selfservice & hospitality heeft op vele fronten nut

Je vraagt je misschien af wat de gemeente Den Haag met deze oplossing wint. Zoals gezegd kunnen ze hun processen efficiënter indelen. En dit zorgt voor lagere kosten. Maar dat is niet de enige winst. Baliemedewerkers kunnen door deze oplossing namelijk meer en meer optreden als gastheer of – vrouw. Omdat burgers vaak allerlei documenten mee moeten nemen naar hun afspraak – denk aan huurovereenkomsten, inkomensspecificaties en belastingpapieren – is het van groot belang dat er een medewerker beschikbaar is die kan helpen wanneer het zelf inscannen van die papieren niet meteen lukt. De grote winst in het inzetten van selfservice & hospitality zit ‘m dus uiteindelijk ook in de ruimte die medewerkers krijgen om gastvrijheid en service in te zetten voor klanttevredenheid.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Werkplein Baanzicht – Digitale Receptie en scannen bewijsdocumenten

De Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo en het UWV Werkbedrijf werken in Assen samen onder de naam Werkplein Baanzicht. Vanuit de wens de klant beter te bedienen én de klant meer zelf te laten doen heeft Werkplein Baanzicht besloten over te stappen op Logis.P DigiPlein.

Digitale afsprakenbalie
Samen met Werkplein Baanzicht is een op maat gemaakte oplossing bedacht om wachtrijen te voorkomen. Bezoekers kunnen zich vanaf 1 januari 2013 zonder tussenkomst van een medewerker digitaal melden en worden daarna gastvrij opgehaald. Dit is mogelijk door het werken met barcodes op alle afspraakbrieven. De medewerkers weten vervolgens direct dat de bezoeker zich heeft gemeld in het gebouw.

Zelfscanservice
Klanten kunnen alle gegevens die zij moeten inleveren bovendien zelf scannen. De gegevens komen direct digitaal in de backoffice terecht en kunnen dus niet meer kwijtraken. Logis.P Digiplein is zo gebruiksvriendelijk dat bezoekers zichzelf zonder hulp kunnen bedienen.

Voordelen
Voor bezoekers en klanten van Werkplein baanzicht betekent Logis.P Digiplein dat er geen wachtrijen meer zijn. Bovendien is de dienstverlening sneller en kwalitatief beter. Voor medewerkers van Werkplein Baanzicht betekent Digiplein minder werkdruk, minder papier en meer tevreden klanten.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Klaar om te digitaliseren? Pak het slim aan

ook te lezen op Ricohblog.nl
2014024 – Pieter Rahusen / Jan Holleman

In de OK bedienen artsen zich van de nieuwste technologieën, maar als het gaat om ontwikkelingen die de beleving van patiënten veraangenamen, staan zorginstellingen niet in de rij. Een gemist kans, vind ik. Kijk maar eens naar hoe het gedrag van patiënten is veranderd in het afgelopen decennium. Ze zoeken meer en meer zelf informatie op, zijn mondiger en hebben er behoefte aan om op een gastvrije manier ontvangen te worden en geïnformeerd te blijven. En terecht toch?

SELFSERVICE DOCTOR

Ik ervaar in de dagelijkse praktijk weerstand. Veel zorginstellingen willen eerst succesverhalen zien uit de eigen sector. Ook al is de technologie aanwezig en zijn patiënten – vanuit andere branches, zoals het bankwezen en de luchtvaart – al gewend aan een bepaald serviceniveau. Door te digitaliseren hoeven consumenten bijvoorbeeld niet meer eerst naar een balie om geld op te kunnen nemen of om op een vlucht in te checken. Toch is het bij veel zorginstellingen anders. Daar moet je je aanmelden bij een baliemedewerker. En dit werkt allesbehalve efficiënt.

Wensen en kosten in de pas
Natuurlijk snap ook ik dat inspelen op de wensen van de patiënt niet los staat van de kosten voor de instelling betaalbaar houden. En gelukkig zie ik ook dat sommige instellingen zoeken naar innovaties die tegelijkertijd meer efficiency, hogere productiviteit en slimmere inzet van medische technologie bewerkstelligen. Tegen hen wil ik zeggen: het is mogelijk. Ricoh heeft bijvoorbeeld oplossingen die voor een groot deel rusten op zelfmanagement. Patiënten kunnen zich met een pasje via een informatiezuil in het ziekenhuis centraal aanmelden. Vervolgens krijgen ze informatie over waar en wanneer hun afspra(a)k(en) zijn, in welke ruimte zij verwacht worden en of een spreekuur uitloopt. De tussenkomst van een balie- en/of receptiemedewerker is in dit geval dus niet meer nodig.

Eindeloos veel technologische mogelijkheden
Nu klinkt het bovenstaande voorbeeld misschien als een oplossing waarbij ‘depersonlisering’ plaatsvindt, maar niets is minder waar. Automatiseren niet alleen bij aan het verbeteren van de bedrijfsprocessen (zoals patiëntlogistiek), maar ook aan de patiëntbeleving. Het sluit namelijk aan op de behoefte van mensen om zelf het heft in eigen hand te nemen. Je zult het vast al weleens gemerkt hebben. Patiënten verwachten tegenwoordig dat bepaalde zaken digitaal geregeld kunnen worden. Stel je eens voor… een patiënt arriveert in het ziekenhuis, meldt zich met een persoonlijke pas aan bij een aanmeldzuil en vervolgens navigeert hij/zij met een App op een smartphone (a la TomTom) naar de juiste spreek- of behandelruimte. Als deze App ook upto-date informatie bevat over afspraken die wel of niet uitlopen, verdwijnt het wachten in beklemmende wachtruimten. Daarnaast kan de patiënt op tijd arriveren voor de afspraak.

Vergaande gevolgen
De nieuwste technologie werkt natuurlijk niet alleen in de zorginstelling zelf. Ga je digitaliseren en zet je nieuwe technologieën in, dan wordt ook contact maken met collega’s in het buitenland eenvoudiger dan voorheen. En juist dat helpt de patiënt. Want nu kan er – bijvoorbeeld via (Ricoh) videoconferencing – geconsulteerd worden vanuit de VS. En ook is het mogelijk op afstand (middels robots) operaties uit te voeren. Zo ver is de technologie al. Toch is het verstandig een puntje in de kantlijn te plaatsen. De impact van dergelijke vernieuwingen zijn niet onderschatten. Het is geen kwestie van een paar slimme computer aanschaffen en klaar is Kees. Minstens zo belangrijk is het change management. De organisatie moet namelijk goed voorbereid worden op de veranderingen die komen gaan. Je kunt de technologie wel implementeren, maar uiteindelijk moeten medewerkers en patiënten er wel goed mee kunnen werken. En het kan! Als het maar slim en in overleg (met een duidelijke visie) wordt geïmplementeerd. Dan kan ook jij straks zeggen: Imagine… Change.

Experts; Jan Holleman en Pieter Rahusen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Digitale receptie

Selfservice is maatschappelijk geaccepteerd en wordt door iedereen “normaal” gevonden. Bij de ontvangst van gasten bij een bedrijf of instelling zit een medewerker achter een balie om de bezoeker aan te melden. Vaak is dit een taak welke gedeeld wordt met andere (adminstratieve) activiteiten. Waarom niet ook hier zelfservice introduceren met een digitale receptie… Wat is uw mening?

[polldaddy poll=7755786]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Seminar Clientlogistiek – ‘Help, de balie verdwijnt’

20130618 – Jeroen Bos, directeur van Logis.P

Er ontstaat een nieuw soort informatiesysteem, daar wil ik het vandaag over hebben.

In ziekenhuizen weet een cliënt vaak niet waar hij of zij moet zijn bij binnenkomst. De wachtruimtes zijn klein, benauwd en vies en het is onduidelijk waar de cliënt heen moet. Vooral als je al wat onzeker bent, is zo’n ervaring niet prettig. Wat wordt er van je verwacht als cliënt? Dat is vaak niet zeker. Helpt het personeel voldoende? Meestal wel, maar soms ook niet. Wat helemaal storend is, is het wachten in de wachtruimte. Je weet nooit hoe lang het duurt en dat zorgt voor veel frustratie bij de cliënten. Het systeem werkt niet efficiënt en dat kun je prima automatiseren.

Het kan dus anders. Vanuit het perspectief van de cliënt gaat het om: duidelijke bewegwijzering, vriendelijk worden ontvangen, verblijven in een fijne omgeving, geïnformeerd worden over de voortgang, op tijd en efficiënt worden geholpen. Dat je serieus wordt genomen op de momenten dat je zorg nodig hebt.

Ons antwoord op deze problemen: logistieke in-house oplossingen. Wij bieden een geïntegreerde oplossing aan vanuit de processen en infrastructuur. Communicatie is daarbij de basis.

Hoe ging het vroeger? Het proces werd ondersteund door invoer van gegevens door een balie. Bij selfservice is dat dus anders, want het is een onderdeel van het systeem. Er is geen of minder balie en de backoffice wordt ondersteund. De balie van vroeger verdwijnt, want je kunt zelf je gegevens invullen. Het heeft voordelen aan beide kanten. Je verbetert het interne proces en je kunt de cliënt beter bedienen. Vergelijkbare processen zie je bij banken (pin automaten), vliegvelden (zelf inchecken) en bibliotheken (boeken zelf ophalen en weer terugbrengen).

In de zorg wordt het ook gedaan, inmiddels plaatsten we zulke systemen op 27 plaatsen, 26 ervan zijn ziekenhuizen. Er zijn niet veel instellingen die een nieuwbouwplan uit de kast halen waar dit (het selfservice systeem) geen onderdeel van is. Patiëntportalen (het internetdeel waarmee je zelf afspraken kunt maken, kunt communiceren met je huisarts, inzicht in je eigen gegevens krijgen) zie je nog niet veel, want dat is nogal een complex verhaal.

De opkomst van selfservice
De randvoorwaarde om selfservice tot een succes te maken, is dat je het wel goed moet doen:

 • Niet technologie gedreven (systeem bepaalt proces). Als je met een bedrijf belt, word je allerlei menu’s door geleid. Is dat eenvoudig? Nee, voor de client niet, maar het is wel nodig om tot een bepaalde oplossing te komen. Dat is met selfservice juist niet de bedoeling.
 • Het moet onderdeel zijn van een proces. Zowel fysiek als technisch. Dan gebruiken mensen het pas. Als mensen de keuze hebben om het niet te gebruiken, zullen ze dat ook niet doen omdat ze de oude vertrouwde manier blijven gebruiken.
 • Er moet draagvlak zijn in de organisatie
 • Niet doorslaan, het kan niet altijd
 • In de zorg: identificatie cliënt (met ID-kaart, pas, of iets anders?)

Wat is de trend? Automaat + internet = minder balies. De voorspelling is dat balies schaarser worden. De klant wordt meer gezien als gast. De contacten verschuiven naar de backoffice. Het is noodzaak, want de kosten staan onder druk.

Is selfservice erg? Nee, het is vriendelijker dan een balie. Ik weet niet of ouderen het ook zo vinden, maar voor veel mensen gaat dit zeker op. Selfservice bespaart, want er zijn minder mensen nodig voor het verwerken van de gegevens. Het is dus efficiënter en duidelijker. Het verhoogt zelfs de privacy want niemand kan het gesprek tussen de client en de baliemedewerker beluisteren. Het is veiliger want het sluit fouten uit, omdat de juiste informatie op elk moment beschikbaar is. Het is daarnaast ook therapeutisch. Mensen zelf dingen laten doen, werkt immers therapeutisch.

En iedereen kan het. Als iemand een parkeerticket kan betalen, dan kan hij of zij dit ook.

Een andere trend in de zorg qua selfservice is ‘Het Nieuwe Werken’. Het geldt niet alleen voor de cliënt, maar ook voor het personeel in de zorg. De medewerker bepaalt waar, wanneer en wie hij behandelt. Je krijgt een betere afstemming op de zorgvraag. Dat levert een hogere productiviteit op en er is minder ruimte nodig. Het Nieuwe Werken wordt vaak gecombineerd met nieuwbouw. In de nieuwe instellingen kun je centraal wachten, er zijn vaak geen of weinig balies en het is een inspirerende omgeving.

Met Het Nieuwe Werken zijn er ook minder ruimtes nodig en zijn er geen vaste ruimtes voor het personeel. Dat zorgt voor een schaarste, hoe plan je dan het gebruik van die ruimtes optimaal in? En hoe weet de cliënt waar hij moet zijn voor zijn afspraak? De oplossing komt vanuit selfservice en hospitality.

Je ontvangt mensen digitaal en informeert hem waar hij dan moet zijn. De cliënt weet pas bij binnenkomst in welke ruimte hij moet zijn. Je informeert de zorgverlener dat de cliënt is gearriveerd zodat hij aan de slag kan. Op managementniveau kun je met deze technologie de verloop van het proces meten. Je weet bijvoorbeeld hoe vaak ruimtes worden gebruikt en kunt zo ook zien waar je kunt bezuinigen of waar je iets van kunt vinden.

Conclusie:
Selfservice zal in combinatie met internet en hospitality steeds belangrijker zijn bij logistieke processen. Er zullen steeds minder balies zijn en het persoonlijk contact is dus ook minder. Dat is niet per definitie slecht, maar misschien zelfs wel beter. En ja, bejaarden kunnen dat ook.

Oplossingen zijn specifiek gericht op een bepaald segment en domeinkennis is daarbij noodzakelijk. Bij logistieke klantprocessen is informatielogistiek essentieel. Een S&H systeem is over vijf jaar net zo gewoon als een EPD, CRM of HRM systeem.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Seminar Clientlogistiek – cliëntregistratie – en logistiek

Wat zijn de ontwikkelingen in de zorg? De patiënt wordt steeds mondiger en wil keuze hebben. Hij wordt een zorgconsument. Het gevolg is dat instellingen zich gaan profileren (bijvoorbeeld op specialismen, gastvrijheid, enz.). De instelling gaat aan patiëntenbinding doen. De andere kant van het verhaal staan de instellingen. De zorginstelling staat onder financiële druk, er is vergrijzing, ze moeten meer doen met minder. De zorg moet efficiënter worden geregeld. Het gevolg is dat er minder ruimte is, maar meer productie. Specialisten worden gefaciliteerd en de focus ligt niet meer op de core business.

De instelling van de toekomst heeft de patiënt van de toekomst, de professional van de toekomst, het procent van de toekomst en het gebouw van de toekomst. Het is een nieuwe vorm van zorgverlenen. Is de zorg daar al klaar voor? In sommige instellingen wel, maar in andere niet. Het invoeren van gegevens is vaak nog handwerk en dat kan fouten veroorzaken. Er kan veel meer worden geautomatiseerd dan nu wordt gedaan.

De instelling van de toekomst biedt zowel comfort voor de patiënt, maar moet ook zo efficient mogelijk werken. Het gaat om oplossingen in vier verschillende gebieden: registratie (zuilen, balies, patiëntenpas, veiligheid, digitale receptie), logistiek (digitale receptie, just-in-time, dynamische agenda, make show, formulieren), voorlichting (schermen, narrowcasting, sociale media, zuilen) en planning (afspraken maken, zuilen, internet, mobile devices).

Wat voor oplossingen zijn er dan? Interactieve zuilen waar patiënten zich kunnen aanmelden of identificatiepassen die automatisch uitleesbaar zijn. Het gaat erom dat alle componenten met elkaar communiceren zodat specifieke informatie beschikbaar is op het moment dat er behoefte aan is. De cliënt informatie geven naar waar hij op zoek is en zorgen dat de zorgverlener de actuele medische gegevens heeft tijdens de behandeling. De patiënt weet waar hij aan toe is en dat verlicht de zorgen van het personeel.

Posted in Uncategorized | Leave a comment